دختر جوان که به پیشنهاد همکلاسی اش به ملاقات پسرعموی وی رفته بود، هدف تجاوز قرار گرفت.

این دختر دانشجو نمی خواست راز شومش فاش شود اما باردار شد و وقتی به جوان متجاوز زنگ زد از او شنید هیچگاه حاضر نیست به خواستگاری اش برود و مطمئن نیست بچه برای او است.

چندی پیش دختری به نام کبری که 22 ساله است به دادسرا مراجعه کرد و با گریه به دادیار گفت:من با دوستم به نام مریم در دانشگاه درس می خواندم و رابطه ای صمیمی داشتم تا اینکه 2 ماه پیش به من گفت پسرعمویی دارد که صاحب یک شرکت است و قصد ازدواج دارد.
وی افزود:از مریم شنیدم محمود عکس من را در گوشی او دیده و خواسته با من آشنا شود تا به خواستگاری ام بیاید ابتدا به شوخی گرفتم اما مریم مدام از محمود تعریف می کرد تا اینکه قرار شد من به شرکت محمود رفته و با او ملاقاتی داشته باشم.
تصمیم گرفتم اگر مرد خوبی بود با او ازدواج کنم آنروز با مریم تا جلوی در شرکت رفتم و او پیشنهاد داد از من جدا شود تا من و محمود راحت تر باشیم. پذیرفتم و خودم داخل ساختمان رفته و به شرکت محمود دفتم.
کبری به گریه افتاد و گفت: محمود خیلی مودبانه برخورد کرد چند دقیقه ای با هم حرف زدیم او ابراز علاقه کرد و برایم آبمیوه آورد و وقتی آنرا خوردم ناگهان چشم هایم سیاهی رفت و بی هوش شدم وقتی چشم باز کردم 4 ساعتی گذشته بود اما رفتار محمود فرق داشت و متوجه شدم لباسی به تن ندارم خواستم جیغ بزنم که محمود به دوربین های اتاقش اشاره کرد و گفت باید برای حفظ آبرویم سکوت کنم او با خنده مسخره ام کرد و گفت هیچ گاه با هیچ دختری ازدواج نخواهد کرد و من باید برای اینکه آبروریزی نشود به هیچ کس حرفی نزنم وقتی گفتم امکان ندارد باز نزدش بروم خندید و گفت که اصلا چنین پیشنهادی ندارد.
دختر جوان گفت: به هیچ کس حرفی نزدم حتی به مریم بهانه ای آوردم که تصورکند از پسرعمویش خوشم نیامده است اما نمی دانستم باردار خواهم شد وقتی فهمیدم ابتدا با محمود تماس گرفتم و او به من تهمت های زیادی زد و بعد باز تهدیدم کرد چاره ای نداشتم سراغ مریم رفتم و تا ماجرا را به او گفتم کلی گریه کرد دستم را گرفت و اینجا آورد تا شکایت کنم.
بنابه گزارش خبرنگار رکنا، بادستور قضایی محمود دستگیر شد و همه دوربین های شرکتش هم بازبینی شد و در حالیکه هیچ فیلمی از تجاوز به دست نیامده بود این متجاوز ادعا کرد کبری دروغ می گوید و بچه هیچ ربطی به او ندارد.
این گزارش حاکیست، با صدور وثیقه قانونی برای محمود وی بازداشت شد و بازپرس دستور داد تا با آزمایش دی ان ای راز این تجاوز فاش شود.