عامل شکار غیرمجاز یک کل وحشی در منطقه شکار ممنوع شیرکوه تفت دستگیر شد.

دستگیری شکارچی کل وحشی در شیرکوه

روزدوشنبه نیروهای یگان محیط زیست شهرستان تفت حین گشت و کنترل متوجه صدای شلیک گلوله شده و پس از مدتی جست و جو دو شکارچی غیرمجاز را مشاهده کردند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان تفت در این باره گفت: محیط بانان برای برخورد قانونی با متخلف ها وارد عمل شدند که یک نفر از شکارچیان با مشاهده ماموران متواری شده و محیط بانان یکی از شکارچی ها را بازداشت کردند.
محمدرضا خواجه اظهار داشت: در بازرسی از شکارچی متخلف لاشه یک کل وحشی، یک اسلحه گلوله زنی دوربین دار و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.
متهم که از متخلفان سابقه دار نیز به شمار می رود پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی شد.
بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک کل یا بز وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است که متهم باید این مبلغ را به حساب دولت واریز کند.
همچنین متهم در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست است.ب