زمین‌لرزه‌ای با بزرگای 4.4 در مقیاس امواج درونی زمین، «خنج» در استان فارس را لرزاند.

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت 11:32:52 ثانیه روز دوشنبه این زمین‌لرزه را ثبت کردند.
مختصات این زمین‌لرزه که در عمق 12 کیلومتری زمین رخ داده، 27.98 درجه عرض شمالی و 53.26 درجه طول شرقی ثبت شده است.
این زمین‌لرزه در 18 کیلومتری خنج، 53 کیلومتری فتح آباد و 59 کیلومتری قیر در استان فارس رخ داده است.