مدیر روابط عمومی شرکت بهره‌برداری مترو درخصوص صدای مهیب صبح امروز در ایستگاه مترو ترمینال جنوب توضیحاتی را ارائه کرد.

مدیر روابط عمومی شرکت بهره‌برداری مترو درخصوص صدای مهیب صبح امروز در ایستگاه مترو ترمینال جنوب توضیحاتی را ارائه کرد.

احسان مقدم در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه صبح امروز شلنگ کمپرسی یکی از واگن‌های مترو دچار پارگی شد، گفت: این اتفاق سبب بروز صدای مهیبی در فضای بسته ایستگاه مترو ترمینال جنوب و موجب ترس مسافران شد.

مدیر روابط عمومی شرکت بهره‌برداری مترو افزود: بلافاصله به دلیل وجود نقص فنی در قطار، مسافران تخلیه و قطار به تعمیرگاه اعزام شده و مسافران نیز با قطار بعدی اعزام شدند.