سیصد و دومین نشست علنی شورای اسلامی شهر تهران روز سه شنبه به ریاست مهدی چمران و با حضور محمدباقر قالیباف و به منظور ارائه توضیحاتی در خصوص موضوع واگذاری املاک شهری برگزار شد.

سیصد و دومین نشست علنی شورای اسلامی شهر تهران روز سه شنبه به ریاست مهدی چمران و با حضور محمدباقر قالیباف و به منظور ارائه توضیحاتی در خصوص موضوع واگذاری املاک شهری برگزار شد.