وزش باد شدیدو احتمال وقوع طوفان تمام مقاطع تحصیلی استان مرکزی راتعطیل کرد

وزش باد شدیدو احتمال وقوع طوفان تمام مقاطع تحصیلی استان مرکزی راتعطیل کرد

تعطیلی مدارس قصرشیرین بدلیل گردوغبارشدید
هوای مشهد برای پنجمین روز متوالی در وضع ناسالم قرار گرفت‎
هوای بیشتر مناطق کشور تا آخر هفته بارانی است