ابتکار معتقد است دانشجویان ستیزه جو و رادیکال (تندرو) نبودند. آنها اینطور فکر می‌کردند که خطر قریب الوقوع یک کودتای دیگری وجود داشت؛ کودتایی که به سقوط یک انقلاب اسلامی جوان و شکننده منجر می‌شد

خبرگزاری فرانسه با اشاره به مصاحبه با معصومه ابتکار نوشت:

او اکنون از انزوای دیپلماتیکی که پس از اشغال سفارت (آمریکا در ایران) حادث شد، متاسف و پشیمان است
اما او همچنان به کارشان(کار تسخیرکنندگان لانه جاسوسی آمریکا) در انتشار اسناد کشف شده سیا افتخار می‌کند
او در آن زمان دانشجوی 20 ساله رشته پزشکی بود و از سوی رسانه‌های بین‌المللی به "ماری" شهرت داشت و به خاطر تسلطش بر زبان انگلیسی، به چهره بحران گروگانگیری تبدیل شد
ابتکار می‌گوید انتشار اسناد(لانه جاسوسی)، به آنچه ویکی‌لیکس این روزها در حال انجام است خیلی شبیه است. این کار شبیه به ویکی‌لیکس در عصر و زمان ما بود
او می گوید حتی دانشجویانی که در (تسخیر لانه جاسوسی) مشارکت داشتند، بسیاری از آنها معتقدند از برخی جهات امکان آن بود که روابط(ایران و آمریکا) به یک روش معقولانه تری حفظ می‌شد
ابتکار معتقد است دانشجویان ستیزه جو و رادیکال (تندرو) نبودند. آنها اینطور فکر می‌کردند که خطر قریب الوقوع یک کودتای دیگری وجود داشت؛ کودتایی که به سقوط یک انقلاب اسلامی جوان و شکننده منجر می‌شد