تمامی مدارس شهر تهران (مقاطع ابتدایی و مهد کودک و پیش دبستانی تهران) فردا به دلیل آلودگی هوا تعطیل است

تمامی مدارس شهر تهران (مقاطع ابتدایی و مهد کودک و پیش دبستانی تهران) فردا به دلیل آلودگی هوا تعطیل است.