فرهنگیان و خیلی از کارشناسان، از آن چیزی که به عنوان خرید خدمات آموزشی در دو، سه سال گذشته اتفاق افتاده است، تصویر خوشایندی ندارند.

ابراهیم سحرخیز:

فرهنگیان و خیلی از کارشناسان، از آن چیزی که به عنوان خرید خدمات آموزشی در دو، سه سال گذشته اتفاق افتاده است، تصویر خوشایندی ندارند.
برخی مدارس در آستانه سال تحصیلی به مؤسسات مدارس غیردولتی محول شد و این روش نه با عدالت آموزشی و نه با کیفیت آموزشی سازگار بود.
کاش به جای سیاه‌نمایی از فعالیت‌های گذشته، آقای فانی، گوشه‌ای از ماجرای فساد صندوق ذخیره فرهنگیان برملا می‌کرد و از فرهنگیان عذرخواهی می‌کرد.