پزشک زنان و زایمان به بهانه درمان یک زن او را قربانی نیت پلید خود کرد.

یک زن جوان به اتهام آزار و اذیت و تجاوز از یک پزشک زنان و زایمان به دادستان عمومی شکایت کرد. این زن ادعا کرد زمانی که به مطب این پزشک مراجعه می کند، او به بهانه کاهش درد و درمان به او ماده ای تزریق می کند و سپس نیت شومش را عملی می کند.

دادستان عمومی جده بلافاصله دستور دستگیر کردن این پزشک را صادر کرد، در تحقیقات انجام شده مشخص شد این پزشک با نیت قبلی و برای از راه به در کردن قربانی خود به او ماده مخدر تزریق و سپس کار شوم خود را عملی می کرده است.