دو نوجوان ۱۵ ساله مادر و دختری را در خانه شان واقع در اسپالدینگ، لینکلن‌شر به قتل رساندند.

اجساد مادر ۴۹ ساله و دختر ۱۳ ساله اش به مدت ۳۶ ساعت غرق در خون در تختخواب های شان رها شده بود در حالی که قاتلان در طبقه پایین در حال تماشای فیلم بوده اند. بعلاوه این زوج بعد از ارتکاب قتل در خانه مقتولان رابطه غیراخلاقی نیز باهم داشتند. پسر نوجوان بعد از دستگیری دو فقره قتل را پذیرفته و دختر نوجوان نیز اذعان داشته تنها در وارد کردن ضربات چاقو مشارکت داشته است. در جلسه دادگاه عنوان شده که این دو نوجوان در زمان وقوع قتل در حالت مستی بسر می بردند و حرکات شان غیرارادی بوده است. با توجه به سن پایین این دو نوجوان رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.