پس از دستگیری با نفوذترین سرشاخه شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر کشور، 300 نفر از قاچاقچیان مرتبط با وی نیزدستگیر شده و بیش از 100 واحد مسکونی و ده‌ها خودرو سواری، مبالغ قابل توجهی پول نقد و زمین هم ازاعضای این باند کشف و ضبط شد.

«نصیر-ب» که یکی از مهره‌های اثرگذار در شبکه مخوف مواد مخدر کشور بود و 11 شبکه بین المللی مواد تحت نظارت و کنترلش فعالیت داشتند چندی قبل در عملیات اطلاعاتی گسترده و پیچیده پلیسی در استان سیستان و بلوچستان شناسایی و دستگیر شد. به گفته رئیس پلیس مواد مخدر کشور با توجه به نفوذ این مهره در شبکه قاچاق مواد، دستگیری او سبب کاهش حجم قابل توجهی از ورود مواد مخدر به ایران شده است.


سردار محمد مسعود زاهدیان به تسنیم گفت: «در بررسی‌های به عمل آمده از فعالیت «نصیر» مشخص شد 11 شبکه بین المللی تحت کنترل او بوده‌اند. همچنین همزمان با دستگیری نصیر، حدود 300 نفر از افراد مرتبط با شبکه وی که تحت مجموعه این قاچاقچی بین المللی در سراسر کشور فعالیت می‌کردند شناسایی و دستگیر شدند.»


وی افزود: «پس از دستگیری این قاچاقچی بین المللی تاکنون مقدار قابل توجهی اموال منقول و غیرمنقولش شناسایی شده است. براساس بررسی‌های انجام شده تا این لحظه نزدیک به 100 خانه مسکونی در سراسر کشور، تعداد قابل توجهی خودرو و مقدار زیادی زمین و پول نقد از این تبهکار کشف و ضبط شده است. بررسی سوابق نصیر نشان می‌دهد او علاوه بر قاچاق مواد، در قتل، آدم ربایی و گروگانگیری نیز فعالیت گسترده‌ای داشته و همچنین عامل شهادت چندین نفر از مأموران پلیس بوده است.»