یک سگ خانگی به سه بچه و یک فرد بزرگسال حمله کرد.

یک فرد بزرگسال و سه بچه به دلیل صدمه‌های جدی که در اثر حمله یک بولداگ آمریکایی دیده بودند، به بیمارستان منتقل شدند.

بر اساس گزارش پلیس، روز چهارشنبه با اداره پلیس بخش موستون، بخش شمالی شهر منچستر به خاطر حمله یک سگ در خانه‌ای به چهار نفر تماس گرفته شد.

به گزارش دیلی میل، زمانی که مأموران پلیس به خانه رسیدند مشاهده کردند 3 بچه که 12، 14 و 17 ساله بودند و یک فرد بزرگسال زخم‌های شدیدی داشتند روی زمین افتاده‌اند و سگی که برای همین خانه بود، در حال حمله به آن‌ها می‌باشد.

بر اساس این گزارش، بولداگ آمریکایی از کنترل خارج شده پس از این که توسط نیروهای پلیس مهار شد، به بیمارستان مخصوص حیوانات منتقل شد تا تحت درمان قرار گیرد و افراد زخمی هم به بیمارستان منتقل شدند.