زمین لرزه ای به قدرت 2 ریشتر، فشم در استان تهران را به لرزش در آورد.

ساعت 13 و 16 دقیقه ظهر امروز زمین لرزه ای به قدرت 2 ریشتر فشم را لرزاند.این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است.