سالمندانی که برای فرار از تنهایی به اجاره فرزند‌های ساختگی روی آورده‌اند.

سالمندان در چین برای فرار از تنهایی به اجاره فرزند‌های ساختگی روی آورده‌اند.

برای نمونه سیاست‌های تک‌فرزندی حکومت چین باعث شده لی‌یانلینگ 63ساله اکنون برای فرار از احساس تنهایی به‌دنبال دختران جوان باشد که در ازای چند هزار دلار و یک گوشی آیفون هفت، بپذیرد فرزند او باشد. لی درخواست‌هایش را نیز مطرح کرده و برای نمونه از فرزندخوانده‌اش می‌خواهد تا با او به گردش آمده و گاهی با او چت کند.