متجاوز به عنف در ایلام در چهار راه مقاومت شهر ایلام صبح امروز به دار مجازات آویخته شد.

حکم اعدام متجاوز به عنف در ایلام با حضور رئیس‌کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب، قضات کیفری، فرمانده انتظامی استان در چهارراه مقاومت شهر ایلام صبح امروز به اجرا درآمد.

این فرد به اتهام 13 فقره تجاوز به عنف، زورگیری، آدم ربایی و ... در چهار راه مقاومت شهر ایلام به دار مجازات آویخته شد.

در پایان اجرای حکم اعدام این متجاوز به عنف،مردم با سردادن شعار «دادگستری تشکر» و «نیروی انتظامی تشکر» ابراز رضایت خود را در اعدام این فرد و برخورد قاطع با برهم زنندگان نظم و امنیت بیان کردند.