مصاحبۀ خبرنگار یک شبکه تلویزیونی با مردی که قربانی حادثه رانندگی شده است، مورد توجه کاربران واقع شده است.


مصاحبۀ خبرنگار یک شبکه تلویزیونی با مردی که قربانی حادثه رانندگی شده است، مورد توجه کاربران واقع شده است.

به گزارش روزنامه انگلیسی " دیلی میل" ، خبرنگار شبکه السالوادوری TVO Noticias ، درحالی با فردی که کامیون او را به زیر گرفته است، صحبت می کند که وی درحال جان دادن است.

مرد صدمه دیده درحادثه به خبرنگار که میکروفون را جلوی دهان وی گرفته است، می گوید " به من آسیب زدند و احساس درد و ناراحتی می کنم".

وی درپاسخ به سوال خبرنگار که آیا ماشینی را که وی را به زیر گرفته است، دیده یا خیر، می گوید که " خیر".

خبرنگار به جای کمک رسانی به فرد آسیب دیده در حادثه تصادف و یا انتقال وی به بیمارستان از او می پرسد که آیا تمایل دارد که به بیمارستان منتقل شود!

مرد قادر به پاسخ به این سوال نبود و پس از کشیدن آه گفت : بیمارستان ..".

گزارش های خبری حاکی از این است که این مرد به محض پایان کار تصویرداری خبرنگار، بر اثر شدت جراحات، جان خود را از دست می دهد.