تاب باز با تیر چراغ برق در منچستر در سال 1946 است.

تاب باز با تیر چراغ برق در منچستر در سال 1946 است.
در سال ۱۹۴۶ میلادی، کودکان برای تفریح با تیر چراغ برق و طناب در یکی از خیابان های منچستر برای خود تاب درست کرده اند و از آن لذت می برند.
تاب بازی با تیر چراغ برق در منچستر
روزیاتو