رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ محدودیت های ترافیکی روز جهانی قدس را اعلام کرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ محدودیت های ترافیکی روز جهانی قدس را اعلام کرد.


سردار سرتیپ حسینی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: تردد وسایل نقلیه از ساعت 8 جمعه 94.4.19 در محدوده های زیر ممنوع خواهد بود.

شمال: طول بلوار کشاورز از میدان ولیعصر تا خیابان کارگر.

شرق: خیابان ولیعصر حدفاصل تقاطع جمهوری تا میدان ولیعصر (عج) و خیابان فلسطین، طالقانی و خیابان های منشعب از آن به سمت غرب

غرب: خیابان کارگر حدفاصل خیابان جمهوری تا تقاطع بلوار کشاورز

جنوب: خیابان انقلاب اسلامی حدفاصل میدان انقلاب تا تقاطع ولیعصر (جهان نما)رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: تردد در خیابان جمهوری از کارگر تا ولیعصر به صورت غرب به شرق جریان خواهد داشت.

سردار حسینی افزود: از ساعت 3/5 بامداد روز جمعه توقف همه وسایط نقلیه در محدوده های زیر ممنوع خواهد بود.

- بلوار کشاورز از میدان ولیعصر تا تقاطع کارگر هر دو مسیر

- خیابان های واقع در غرب خیابان ولیعصر حد فاصل جمهوری تا میدان ولیعصر

- خیابان کارگر حدفاصل جمهوری تا بلوار کشاورز

- طول خیابان فلسطین و جویبار از تقاطع انقلاب تا بلوار کشاورز

- طول خیابان قدس از تقاطع انقلاب تا بلوار کشاورز

- طول خیابان 16 آذر از تقاطع انقلاب تا بلوار کشاورز

- طول خیابان طالقانی از تقاطع قدس تا ولیعصر

- طول خیابان ولیعصر از تقاطع جمهوری تا میدان ولیعصر

- خیابان های واقع شده در ضلع جنوبی انقلاب اسلامی شامل فخر رازی، فلسطین، ابوریحان، دانشگاه رازی، 12 فروردین و منیری جاوید.