زمین لرزه ای به بزرگی شش و پنج دهم ریشتر روز اقیانوس آرام را لرزاند.

زمین لرزه ای به بزرگی شش و پنج دهم ریشتر روز جمعه منطقه اطراف جزایر سلیمان واقع در اقیانوس آرام را لرزاند.

بنا براعلام مرکز زمین شناسی آمریکا، این زمین لرزه در 154 کیلومتری جنوب غربی دادالی Dadali و 170 کیلومتری غرب هونیارا، پایتخت جزایر سلیمان رخ داد، اما پیش بینی می شود این زمین لرزه خطر سونامی در پی ندارد.

این مرکز نخست بزرگی زلزله را هفت دهم ریشتر اعلام کرد، اما پس از مدت کوتاهی آن را به شش و پنج دهم ریشتر کاهش داد.

از سیدنی، پس لرزه ای به بزرگ پنج و سه دهم ریشتر نیز ثبت شده است.