لغزندگی جاده آمل در منطقه دابودشت حادثه آفرین شد.

لغزندگی جاده آمل در منطقه دابودشت حادثه آفرین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،رئیس پلیس راه استان مازندران گفت: اتوبوسی از گنبد به سمت تهران در حال حرکت بود که در مسیر آمل منطقه دابودشت به علت لغزندگی ازجاده خارج وبه پهلو واژگون شد.
سرهنگ محمدنژادگفت:خوشبختانه به علت سرعت پایین این اتوبوس خسارت چندانی وارد نشد.
رئیس اورژانس مازندران نیز گفت:دراین حادثه حدود 25نفر مصدوم داشتیم و همه آنها به بیمارستان17شهریور آمل منتقل شدند.
محبوبه خدابخشی،مسئول اورژانس بیمازستان17 شهزیور آمل نیز گفت:بیشتر این مصدومان سرپایی مداوا و مرخص شدند و فقط 2نفر در بخش بستری شدند.0002