وزارت بهداشت با رد آمار منتشر شده در برخی رسانه‌ها در خصوص مصرف مشروبات الکلی اعلام کرد: این آمار صحیح نیست.

وزارت بهداشت با رد آمار منتشر شده در برخی رسانه‌ها در خصوص مصرف مشروبات الکلی اعلام کرد: این آمار صحیح نیست.

پیرو انتشار اخباری مبنی بر مصرف الکل در کشور به نقل از معاون بهداشت که با ارائه آمار و ارقام غیر واقعی در برخی از رسانه‌ها همراه بود، به اطلاع می‌رساند علی رغم افزایش پدیده قاچاق، آمار ارائه شده به نقل از ایشان صحیح نمی‌باشد که به احتمال زیاد بطور سهوی درج شده است.

بدیهی است؛ با توجه به حوزه ماموریتی ایشان (معاونت بهداشت) صرفا تاکید بر سوء مصرف و تاثیرات مخرب بر سلامتی مدنظر بوده است که این امر خود موجب نگرانی در خصوص عوارض و آسیب‌های حاد و مزمن ناشی از مصرف الکل بر ارگانهای حیاتی بدن خواهد بود لذا مقادیر ذکر شده در رسانه‌ها در خصوص میزان مصرف الکل مورد تایید وزارت بهداشت نمی‌باشد.