سه مرال در شش ماه گذشته در پارک جنگلی قرق گرگان تلف شدند.

سه مرال در شش ماه گذشته در پارک جنگلی قرق گرگان تلف شدند.

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان گلستان به خبرگزاری صداوسیما علت مرگ این سه مرال را ابتلا به بیماری یون اعلام کرد و گفت: با نمونه برداری مشخص شد علت مرگ این مرال ها بر اثر بیماری یون بود .
حسینی افزود :در پارک جنگلی 8 هکتاری قرق 35 راس مرال زیست می کنند که تلاش می کنیم تا پایان مرداد از تمام مرال های این پارک نمونه گیری کنیم.
او گفت :کمبود اعتبار برای خرید واکسن بیهوشی موجب تاخیر در نمونه گیری از مرال ها شده است.
حسینی افزود: عامل بیماری بون باکتری هایی است که از گیاه جذب بدن حیوان می شود .
ا و گفت :بون قابل در مان نیست
حسینی همچنین گفت :
از سال گذشته تا کنون 5 مرال دیگر نیز در پارک جنگلی قرق به دلیل خوردن پلاستیک و تولد نارس تلف شدند.
مرال یکی از بزرگترین گونه های گوزن است. در مناطق جنگلی و بیشه زارهای مناطق کوهستانی زیست می کند که وزن آن 120 تا 250 کیلوگرم است، جثه‌ای بزرگ و قوی با دست و پایی بلند دارد با موهای کوتاه، به رنگ خاکستری تیره که در تابستان متمایل به قهوه‌ای اند.