هیچ ابلاغی در این خصوص فعلاً به ما نرسیده است و مسئولیت مرزها کمافی‌السابق به عهده ناجاست.

سخنگوی ناجا در مورد ادغام مرزبانی ناجا در ارتش گفت: هیچ ابلاغی در این خصوص فعلاً به ما نرسیده است و مسئولیت مرزها کمافی‌السابق به عهده ناجاست.

سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا در مورد آخرین جزییات طرح ادغام مرزبانی ناجا در ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: کمافی‌السابق مسئولیت مرزها به عهده نیروی انتظامی است و طبق روال قبل کارها انجام می‌شود.

سخنگوی نیروی انتظامی تصریح کرد: هیچ ابلاغی در این خصوص فعلاً انجام نشده و ما تابع مقررات هستیم و هر آنچه که تصمیم بگیرند و به نفع مملکت باشد آن را انجام می‌دهیم.

معاون اجتماعی ناجا در مورد نگرانی مرزبان‌ها از این طرح اظهار داشت: مطمئن باشند که اگر چنین اتفاقی بیفتد تمام ساز و کارهایش انجام خواهد شد و مشکلی پیش نخواهد آمد.

سردار منتظرالمهدی در پاسخ به این سوال که طرح ادغام مرزبانی ناجا در ارتش چند درصد محقق می‌شود گفت: نمی‌دانم و نمی‌توانم در این مورد اظهار نظر کنم.