دو پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز در فهرست یک درصد دانشمندان پراستناد دنیا قرار گرفتند.

دو پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز در فهرست یک درصد دانشمندان پراستناد دنیا قرار گرفتند.


معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام این خبر گفت: بر اساس آخرین گزارش نظام رتبه ‌بندی بین المللی پژوهشگران و مراکز علمی ESI (Essential Science Indicators) دکتر امیر آزادی و دکتر پدرام رفیعی در فهرست دانشمندانی قرار گرفتند که مقالات آنها بیشترین تعداد استناد را داشته است.

دکتر سید بصیر هاشمی با بیان اینکه تاکنون مقالات بسیاری از این دو پژوهشگر در زمینه سم شناسی و داروشناسی نمایه گذاری شده است، افزود: تنها به یک مقاله دکتر آزادی در زمینه سامانه های دارورسانی به سیستم اعصاب مرکزی و مغز 675 مورد استناد شده است.

وی گفت: بر اساس گزارش نظام رتبه ‌بندی ESI دانشگاه علوم پزشکی شیراز با 800 عضو هیات علمی پس دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در رتبه سوم کشور قرار گرفته است.

در نظام رتبه ‌بندیESI فعالیت های علمی کشورهای مختلف براساس میزان استناد به مقالات ISI در 22 رشته علمی در دوره 10 سال و 4 ماه از ژانویه 2005 تا پایان آوریل 2015 بررسی شده است.