نیروی انتظامی مجوز محل برگزاری کنسرت موسیقی را صادر می‌کند.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه ناجا، ارشاد و دستگاه قضایی برای صدور مجوز کنسرت موسیقی هماهنگ می‌شوند، گفت: نیروی انتظامی مجوز محل برگزاری کنسرت موسیقی را صادر می‌کند.

حسین اشتری درباره مجوزهای برگزاری کنسرت موسیقی در کشور‌‌، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی کشور نهادهای ذی ربط در زمینه صدور مجوز برگزاری کنسرت موسیقی هستند.

اشتری درباره ضرورت هماهنگی بین سه نهاد مذکور برای صدور مجوز برگزاری کنسرت، گفت: نیروی انتظامی مجوز محل برگزاری کنسرت موسیقی را صادر می کند.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یادآور شد: برای رفع مشکلات برگزاری کنسرت موسیقی هماهنگی‌هایی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به عمل خواهد آمد.

بررسی نحوه و ساعات برخورد پلیس با موتورسیکلت سواران متخلف

وی درباره نحوه رسیدگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به تخلف موتورسیکلت سواران حادثه آفرین، گفت: یکی از ماموریت‌های پلیس راهور ناجا برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف در سراسر کشور است البته در این زمینه مقرر شده بررسی‌هایی برای تقویت کار صورت گیرد.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی درباره زمینه‌های برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف، گفت: نحوه و ساعات برخورد پلیس با موتورسیکلت سوران متخلف از موضوعاتی بوده که مورد بررسی مجدد نیروی انتظامی قرار می گیرد.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با تاکید بر لزوم برخورد جدی پلیس با موتورسیکلت سواران متخلف و حادثه آفرین ادامه داد: خسارات جانی موتورسیکلت سوارن بیشتر به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی است و پلیس برای حفظ جان آنان روی موضوع استفاده از کلاه تاکید ویژه دارد.