محققان علوم پزشکی انگلیس اعلام کردند: مصرف منظم داروی آسپیرین، خطر ابتلا به سرطان را در افراد چاق، کاهش می دهد.

محققان علوم پزشکی انگلیس اعلام کردند: مصرف منظم داروی آسپیرین، خطر ابتلا به سرطان را در افراد چاق، کاهش می دهد.

دانشمندان، در این مطالعه که با همکاری محققان دانشگاه نیوکسل انجام گرفت و نتایج آن در شماره اخیر نشریه سرطان شناسی بالینی منتشر شد، دریافتند اضافه وزن داشتن، خطر ابتلا به سرطان روده را در برخی افراد، دو برابر می کند.

محققان می گویند، با بررسی 937 نفر به این نتیجه رسیده اند که با مصرف منظم آسپیرین، می توان خطر ابتلا به سرطان را در افراد چاق کاهش داد.

هنگامی که سلول‌ها توانایی تقسیم و رشد عادی خود را از دست می ‌دهند این موضوع منجر به تسخیر، تخریب و فاسد شدن بافت‌های سالم می ‌شود و در نهایت ، سرطان ایجاد خواهد شد.

از اجتماع این سلول‌های سرطانی و تخریب سلول‌های بافت‌های سالم توده ‌ای به نام تومور ایجاد می‌شود.

اگر تومور به لایه‌‌ای محدود ختم شود و به سایر بافت‌ها و ارگانها سرایت نکند تومور خوش ‌خیم (غیرسرطانی‌) است و اگر تومور گسترده شده یا به طور بالقوه قابلیت پخش شدن و احاطه کردن سایر بافتها و ارگانها را داشته باشد بدخیم یا سرطانی نامیده می‌شود.

برخی از شکل های سرطان متاستاز (Metastasize) می‌کنند به این معنی که خصوصیت تهاجمی پیدا کرده و به سایر بافت‌های بدن، عمدتا از طریق خون و لنف، سرایت می‌کنند و تومورهای جدیدی را ایجاد می‌کنند.

بیش از یکصد نوع سرطان شناسایی شده است و این سرطان ها در هر قسمتی از بدن می تواند تظاهر پیدا کنند.

مرگ ناشی از سرطان در سال دو هزار و پنج ، هفت میلیون و ششصد هزار نفر بوده است که سیزده درصد از کل پنجاه و هشت میلیون مرگ در سراسر جهان را به خود اختصاص می دهد.

بیش از هفتاد درصد از تمام مرگ های ناشی از کانسر در کشورهای کم درآمد یا با در آمد متوسط اتفاق می افتد.