زمین لرزه ای به بزرگی ۴ دهم ( در مقیاس امواج درونی زمین) ریشتر، صبح امروز گلباف کرمان را لرزاند.

زمین لرزه ای به بزرگی ۴ دهم ( در مقیاس امواج درونی زمین) ریشتر، صبح امروز گلباف کرمان را لرزاند.


این زمین لرزه درعمق 10 کیلومتری زمین و در ساعت 5 و 51 دقیقه و 16 ثانیه رخ داد .