چندی پیش زن جوانی به دادگاه خانواده رفت و درخواست طلاق داد.

به نقل از باشگاه خبرنگاران، خرید خانه برای مرد جوان دردسرساز شد و پای او را به دادگاه خانواده باز کرد.

چندی پیش زن جوانی به دادگاه خانواده رفت و درخواست طلاق داد.وی در خصوص علت آن به قاضی گفت: آقای قاضی شوهرم چند وقت پیش یک خانه خرید. وقتی این خانه را خرید با خودم گفتم حتما آن را اجاره می دهد ولی در کمال تعجب چند ماهی گذشت و او هیج اقدامی نکرد. خانه را خریده بود و آن را همینطوری رها کرده بود. تا اینکه چند وقت پیش از او پرسیدم بالاخره می خواهد با این خانه چکار کند، او هم در کمال تعجب گفت که قصد ندارد این خانه را بفروشد یا اجاره دهد. شوهرم گفت که می خواهد این خانه را برای خودش نگه دارد.

وی افزود:به او گفتم چرا می خواهی این خانه را همینطور رها کنی او هم گفت که خانه خودم است و خودم باید برایش تصمیم بگیرم.

زن جوان ادامه داد:آقای قاضی بعد از این قضیه خیلی عصبانی شدم و هرچه فکر می کنم نمی توانم به شوهرم اعتماد کنم. احساس می کنم شوهرم این خانه را برای خودش گرفته و هرازگاهی به آنجا می رود. وقتی دیر می کند یا تلفنش را جواب نمی دهد احساس می کنم در آن خانه رفته است. هرچه تلاش می کنم می بینم نمی توانم با این موضوع کنار بیایم. برای همین درخواست جدایی دارم.

بعد از صحبت های این زن شوهر او هم به دادگاه احضار شد تا قاضی صحبت هایش را بشنود.