پلیس در پایان افزود که معتقد است که این پسر جوان از سلامت روان برخوردار نبود و گفت باید برای دریافتن جزئیات موضوع منتظر بهبود یافتن قربانی باشن

یک پسر اهل " امریکا " پس ازحمله وحشیانه به پدرش خود را از طبقه بالای هتل به پایین پرتاب کرد .

براساس گزارش پلیس یک پسر 27 ساله اهل " منهتن امریکا " پس از یک نزاع با پدر خود به او حمله ور شد و با ضربات چاقو قصد جان او را کرد .

پلیس در ادامه افزود این پسر جوان که گویی یک دیوانه بود در ساعت 7 صبح روز سه شنبه 25 آگوست خود را از پنجره اتاق هتل " برستیول پلاز " واقع در "منهتن " به بیرون پرتاب کرد و جان خود را از دست داد نام این پسر و پدر 65 ساله او برده نشد .

هنگامی که جسد پسر بعد از پرت شدن از طبقه 46 هتل به پایین مشاهده شد و با گزارش شاهدین به پلیس ، آنها خود را به محل جنایت رساندند ،مشخص شد که این پسر قبل از اقدام به خودکشی ابتدا پدر پیر خود را با ضربات چاقو مورد اصابت قرار داد به طوری که قربانی براثر جراحت های وارده به سرو صورتش در حال حاضر در شرایط وخیمی در بیمارستان " بلوو " به سر می برد .

جسد پسر که بر روی پشت بام یک بانک در کنار هتل افتاد در همان لحظه مرده اعلام شد .

پلیس در پایان افزود که معتقد است که این پسر جوان از سلامت روان برخوردار نبود و گفت باید برای دریافتن جزئیات موضوع منتظر بهبود یافتن قربانی باشند.