زمین لرزه‌ای به بزرگی 2.3 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) دماوند، تهران را لرزاند.

زمین لرزه‌ای به بزرگی 2.3 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) دماوند، تهران را لرزاند.

زمان این زمین لرزه ساعت ۰۶:۱۶:۳۴.۷ با قدرت 2.3ریشتر در دماوند تهران ثبت شده است.

تاریخ وقوع زلزله:

شنبه، 7 شهریور 1394 در 06:16:34
(وقت محلی - تهران)

2015-08-29 01:46:34
(UTC)
بزرگی زلزله:

۲.۳
نوع بزرگی:

MN
موقعیت رومرکز زلزله: ۳۵.۷۶ شمالی و ۵۲.۰۵ شرقی

عمق: ۹ کیلومتر

عدم قطعیت مکانی: ۰.۸۷+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۱.۱۱+/- کیلومتر در جهت شرقی - غربی

منطقه:

استان تهران

فاصله‌ها:

4 کیلومتری دماوند، تهران
13 کیلومتری اب سرد، تهران
14 کیلومتری رودهن، تهران