یک واحد طلافروشی به طرز مرموزی در اسفراین از توابع خراسان شمالی مورد دستبرد قرار گرفت.

یک واحد طلافروشی به طرز مرموزی در اسفراین از توابع خراسان شمالی مورد دستبرد قرار گرفت.

عصر روز پنجشنبه طلافروش اسفراینی با بستن درب مغازه به سمت منزل رفت اما ساعتی بعد طلا فروشی اوبه طرز مشکوکی مورد سرقت قرار گرفت در حالیکه صاحب طلافروشی نیز به منزل نرسید وهیچ اثری از او بدست نیامده است.
شنیده‌ها حاکی از آنست که فرد سارق با ریموت کنترل مغازه طلا فروشی، به راحتی درب مغازه را باز و وارد آن شده و طلاهای موجود را به سرقت برده است.

هم اکنون موضوع از طریق پلیس آگاهی خراسان شمالی و دستگاه قضایی شهرستان اسفراین در دست بررسی است و به زودی نتیجه آن اعلام خواهد شد