در این تصویر از ایستگاه فضایی نگاهی جدید به زمین خواهید داشت

ناسا در اینستاگرام خود تصویری از زمین را منتشر کرده که در آن رخ زمین را از ایستگاه فضایی به نمایش گذاشته است.
در این تصویر از ایستگاه فضایی نگاهی جدید به زمین خواهید داشت.

فاصله دوربین از زمین در این رصد 250 مایل است و فضانورد اروپایی با نام سامانتا Cristoforetti آن را با یک پیام شب بخیر به ایستگاه زمینی ارسال کرده است.