بامداد امروز برخورد سه دستگاه اتوبوس در جاده «الهجره» واژگونی یکی از اتوبوسها و در نتیجه جان باختن یک حاجی از کشوری آسیایی و مجروح شدن 25 نفر دیگر را به دنبال داشت.

بامداد امروز برخورد سه دستگاه اتوبوس در جاده «الهجره» واژگونی یکی از اتوبوسها و در نتیجه جان باختن یک حاجی از کشوری آسیایی و مجروح شدن 25 نفر دیگر را به دنبال داشت.

برخورد سه دستگاه اتوبوس در عربستان که واژگونی یکی از اتوبوس‌ها را به دنبال داشت، موجب جان باختن یک حاجی و مجروح شدن ۲۵ نفر دیگر شد.

به نقل از روزنامه الریاض عربستان، بامداد امروز برخورد سه دستگاه اتوبوس در جاده «الهجره» واژگونی یکی از اتوبوسها و در نتیجه جان باختن یک حاجی از کشوری آسیایی و مجروح شدن 25 نفر دیگر را به دنبال داشت.

«خالد السهلی» سخنگوی رسمی هلال احمر این منطقه در این باره گفت: مرکز امداد 997 در ساعت 3:56 بامداد امروز تماسی را مبنی بر تصادف سه دستگاه اتوبوس و واژگونی یکی از اتوبوسها دریافت کرده و بلافاصله 14 گروه امداد رسانی و تیم واکنش سریع را عازم محل حادثه کرد.

با حضور گروههای مزبور در محل حادثه و انجام اقدامات اورژانسی روشن شد که یکی از حجاج جان باخته و 25 نفر دیگر نیز مجروح شده اند.

به گفته وی وضعیت چهار نفر از مصدومان متوسط و بقیه نیز با جراحت های سطحی گزارش شده است و همه آنان برای مداوا به بیمارستان منتقل شده‌اند.