پژوهشگران فرانسوی با استفاده از داروی دیابت به نتایج غیرمنتظره‌ای در درمان نوعی سرطان خون دست یافتند.

پژوهشگران فرانسوی با استفاده از داروی دیابت به نتایج غیرمنتظره‌ای در درمان نوعی سرطان خون دست یافتند.


نتایج یک گروه تحقیقاتی فرانسوی نشان می‌دهد نوعی داروی ضد دیابت می‌تواند سلول‌های عامل سرطان خون را کاهش دهد.

بر اساس این تحقیق، داروی پیوگلیتازون که در درمان دیابت نوع دو مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند شمار سلول‌های عامل سرطان خود را کاهش دهد. ترکیب این دارو با درمان‌های موجود ضد سرطان برای از بین بردن سلول‌های بنیادین بدخیم مغز استخوان مانند کاتالیزور عمل می‌کند.

این کشف دستاورد مهمی برای بیماران مبتلا به نوعی سرطان خون است که پانزده درصد کل سرطان‌های خون را شامل می‌شود.

آزمایش‌های بالینی این شیوه درمانی روی بیست و چهار بیمار انجام شده است. پنجاه و هفت درصد آنها در مدت ده ماه بهبودی کامل یافتند. با این حال مطالعات وسیع بیشتری باید صورت گیرد.

در فرانسه سالانه ششصد مورد جدید ابتلا به سرطان خون تشخیص داده می‌شود.