دادگاه بابک زنجانی در موعد مقرر که ۱۱ مهر است برگزار می شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دادگاه بابک زنجانی در موعد مقرر که ۱۱ مهر است برگزار می شود و رئیس دادگاه این متهم تاکنون نظر جدیدی در خصوص تغییر زمان برگزاری نخستین جلسه دادگاه اعلام نکرده است.


غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا با درخواست وکیل بابک زنجانی مبنی بر استمهال در برگزاری جلسه دادگاه موافقت شده است یا نه؟ افزود: کیفرخواست این متهم طولانی و ممکن است در ضمن یکی دو سه روزی که قرائت می شود وکلای متهم هم بتوانند پرونده را دقیق مطالعه کنند و زمینه ادامه رسیدگی فراهم شود.

وی گفت: تغییر در زمان برگزاری نخستین جلسه دادگاه به نظر شخص رئیس دادگاه بستگی دارد که تاکنون نظر جدیدی ابراز نشده است.

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی موسوم به متهم نفتی قرار است 11 مهر به ریاست قاضی صلواتی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شود.

هفته گذشته رسول کوهپایه زاده اصفهانی وکیل بابک زنجانی از دادگاه درخواست استمهال کرده و گفته بود ما تا 11 مهر فقط می توانیم یک سوم پرونده را مطالعه کنیم و بخش زیادی از آن باقی می ماند چرا که پرونده بابک زنجانی 209 جلد است.