خانواده شهید خلیلی با اعلام گذشت از قاتل فرزندشان، اوج روحیه گذشت را به جامعه نشان داد.

وکیل خانواده شهید خلیلی: خانواده شهید خلیلی با اعلام گذشت از قاتل فرزندشان، اوج روحیه گذشت را به جامعه نشان داد.

حامد صفری ریزی پس از خروج از دادسرای جنایی تهران به اتفاق پدر شهید خلیلی که نامه رسمی رضایت خود را به دادسرا ابلاغ کرده بودند در جمع خبرنگاران افزود: خانواده شهید خلیلی در موقعیتی که هیچ کسی انتظار نداشت به طور ناگهانی ابراز رضایت کردند.

وی گفت: البته در سوم شهریور امسال هم در بیانیه ای رضایت خود را اعلام کردند اما امروز رسماً به دادسرا آمدند و مراتب رضایت خود را به طور مکتوب و رسمی تقدیم مراجع قضایی کردند.

وکیل خانواده شهید خلیلی افزود: آنها هیچ چشمداشتی ندارند و در راه خدا این اقدام را کردند.

صفری ریزی گفت: برخی گمانه زنی ها در جامعه نشان از این داشت که برخی ها در اعلام رضایت خانواده اثر داشتند که اینها هیچکدام صحت ندارد و خانواده شهید خلیلی خودشان تصمیم به این کار گرفتند و از باب تکریم جایگاه خانواده شهدا و نشان دادن اوج ایثار این کار را کردند.

وکیل خانواده شهید خلیلی گفت: خانواده مصر هستند که این اقدامشان را تقدیم رهبری کنند.

صفری گفت: ظاهراً خانواده شهید خلیلی از ابتدا هم قصد رضایت داشتند اما خواستند در این مدت مباحث قانونی میان قاتل و مقتول طی شود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا خانواده شهید خلیلی آن 35 میلیون تومان را که در زمان جراحت فرزندشان دریافت کرده بود پس داد یا نه؟ گفت: 70 میلیون تومان دیه برای شهید خلیلی در زمان جراحتش منظور شده بود که خانواده شهید 35 میلیون تومان را دریافت کرده بود اما پس از شهادت شهید خلیلی ، خانواده اش این مبلغ را هم مسترد کرد.

وی گفت: اگرچه که خانواده رسماً از اعدام قاتل فرزندشان گذشتند اما طبق قانون حداکثر 10 سال به اضافه مجازات تکمیلی از جمله تبعید را مدعی العموم در نظر خواهد گرفت ؛ البته خانواده شهید خلیلی دیگر در این باره هیچ تمایلی به پیگیری ندارند.

وی گفت: به عنوان سخن آخر اعلام می کنم که شهید خلیلی خودش اوج مردانگی و بزرگی بود و این بزرگی را به خانواده اش هم یاد داد.

پدر شهید خلیلی هم در جمع خبرنگاران گفت: ما با خدا معامله کردیم و هیچ چشمداشتی نداریم و اکنون هم خودم و هم همسرم آرام شده ایم و مطمئنیم که فرزند شهیدمان هم آرام شده است.

آقای شاه قاسمی پدر قاتل هم در جمع خبرنگاران با قرائت بیانیه ای از خانواده شهید خلیلی قدردانی کرد.