در ۳ روز گذشته ۱۰۰ نفر در هزار و ۳۰۰ سانحه رانندگی محورهای مواصلاتی کشور جان خود را از دست دادند.

در ۳ روز گذشته ۱۰۰ نفر در هزار و ۳۰۰ سانحه رانندگی محورهای مواصلاتی کشور جان خود را از دست دادند.


جانشین رئیس پلیس راهنمایی رانندگی کشور در بازدید از پلیس راه همدان علت اصلی این تصادفات را واژگونی خودرو ناشی از خستگی و خواب‌ آلودگی راننده و تخطی از سرعت مطمئنه برشمرد و گفت : یکی از ابزارهای موثر در کاهش تخلفات سامانه های هوشمند است و هم اکنون 400 دوربین کنترل تخلفات در محورهای برون شهری فعال هستند و 5 هزار کیلومتر از محورها را پوشش می دهند .

موسی امیری افزود : نصب هزار و 800 دوربین جدید در 30 هزار کیلومتر از جاده‌های کشور با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی در دستور کار است .

وی نقش دوربین‌ها در ثبت تخلفات را 28 درصد از مجموع ثبت تخلفات دانست و گفت : بیشترین آمار در ثبت تخلفات با دوربین را تخلف سرعت غیرمجاز با 52 درصد دانست .

جانشین رئیس پلیس راهنمایی رانندگی کشور با اشاره به ثبت تخلف انحراف به چپ و سبقت ممنوع در محورهای هراز و چالوس گفت : 65 درصد تخلفات ثبت شده توسط دوربین در شهرها و 35 درصد در جاده‌ها انجام می‌شود.

امیری درباره جریمه عابران پیاده گفت : با وجود تعیین جریمه برای عابران ، ساز و کاری برای اجرای قانون وجود ندارد در حالی که 20 درصد سوانح به عابرین باز می‌گردد.