صفحاتی که از سوی برخی کاربران در شبکه های اجتماعی با نام پلیس فتا ایجاد شده است به زودی مسدود می شود.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا: صفحاتی که از سوی برخی کاربران در شبکه های اجتماعی با نام پلیس فتا ایجاد شده است به زودی مسدود و با متصدیان آن ها مطابق قانون برخورد می شود.


سرهنگ علیرضا آذردرخش افزود: متاسفانه در برخی از شبکه های اجتماعی با سوءاستفاده از آرم، تصاویر، عنوان و سمت شاغلین پلیس فتا سعی دارند تا اعمال غیر قانونی را رسمی جلوه دهند و اعتماد کاربران را بدست آورند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا گفت: بنابر قانون مجازات اسلامی هر کس بدون سمت رسمی، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

آذردرخش با بیان اینکه برخی کاربران به خاطر جهل به قانون از نام و نشان پلیس فتا سوء استفاده می کنند افزود: جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و این افراد باید در اسرع وقت نسبت به حذف این صفحات از شبکه های اجتماعی موبایلی اقدام نمایند و در صورت ادامه فعالیت آن‌ها در این صفحات، از سوی پلیس فتا شناسایی و به محاکم قضایی معرفی می شوند.