عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: تحقیقات علمی حاکی از آن است که نیت ها و معنویات اثر مستقیم بر ترشح هورمون ها و ساختار ژن‌ها دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: تحقیقات علمی حاکی از آن است که نیت ها و معنویات اثر مستقیم بر ترشح هورمون ها و ساختار ژن‌ها دارند.

اکبری در همایش مسجد، جلو‌هگاه هنر اسلامی و نماز از منظر فرهنگ سلامت افزود: از جمله شاخص هایی که در درمان برخی از سرطان ها و بیماری های صعب العلاج می توان به آن اشاره کرد، تأثیر مستقیم معنویات است یعنی هر اتفاق معنوی در انسان یک بازتاب فیزیولوژیک دارد.

وی گفت: امروز مصادیق تأثیر معنویت در رفتار بر ژنتیک بدن کاملاً تأیید شده است به گونه ای که در بدن انسان چهار دستگاه ایمنی، عصبی، هورمونی و روانی داریم که به شدت تحت تأثیر حالات روحی و معنویات درونی انسان هستند.

اکبری با بیان اینکه مذهب می تواند به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در امر سلامت بررسی شود افزود: تحقیقات علمی فراوانی در این زمینه صورت گرفته است و نشان می دهد عوامل معنوی همچون صبر، توکل، ایثار، مهربانی، تعریف مرگ و دعا در تغییر ژن مؤثرند که علم پزشکی می تواند با شناخت این ارتباط از آن در مقوله درمان بهره گیرد.