سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از توقف تولید آب معدنی دماوند خبر داد.

سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از توقف تولید آب معدنی دماوند به علت رعایت نکردن مقررات و ضوابط این سازمان خبر داد.

مدیر کل بازرسی و نظارت این سازمان درباره علت این توقیف گفت: با توجه به دستور وزیر بهداشت مبنی بر بررسی آب های معدنی و نیز اقدامات موثر سازمان غذا و دارو نسبت به جمع آوری و توقف خط تولید برندهای آلوده ، این اقدام در اولویت برنامه‌های این سازمان قرار گرفت.

جنت افزود: بر همین اساس و طبق بررسی‌ها خط تولید آب معدنی "دماوند " به علت رعایت نکردن قوانین و ضوابط سازمان غذا و دارو و تمکین نکردن به این مقررات متوقف شد.

وی گفت: قبلا در بررسی آب های معدنی به برندهای آلوده تذکر داده شده بود که خط تولید خود را متوقف کنند اما متاسفانه این شرکت بدون توجه به این تذکرات به فعالیت خود ادامه داده بود که به همین دلیل و با حضور بازرسان این سازمان خط تولید این آب معدنی متوقف شد.

جنت افزود: سازمان غذا و دارو، سلامت جامعه و مردم را در اولویت قرار داده و با کسانی که کوچک‌ترین تخلفی داشته باشند به شدت برخورد می‌شود.