مدیرکل بازرسی سازمان غذا و دارو آلودگی میکروبی را علت پلمپ خط تولید آب معدنی" دماوند" اعلام کرد.

مدیرکل بازرسی سازمان غذا و دارو آلودگی میکروبی را علت پلمپ خط تولید آب معدنی" دماوند" اعلام کرد.


بهروز جنت گفت: در بررسی های انجام شده به علت رعایت نشدن موارد بهداشتی به تعدادی از شرکتهای آب معدنی تذکر داده شده بود که خط تولیدشان را متوقف و محصولاتشان را از بازار جمع آوری کنند.

وی با بیان اینکه سلامت مردم سرمایه ملی است افزود:‌ متاسفانه دیروز و امروز گزارش هایی داشتیم که این شرکت همچنان محصولش را در بازار توزیع می کند و با توجه به این موضوع خط تولید این شرکت پلمپ و موضوع اطلاع رسانی شد.

جنت اضافه کرد: پلمپ خط تولید این شرکت تا زمان اصلاحات لازم و تائید بهداشت و سلامت محصول، ادامه خواهد داشت .