زن جوان که با اجیر کردن سه آدم‌ربا، نقشه ربودن و سرقت 900 میلیونی از پسرخاله‌اش را اجرا کرده بود، دستگیر شد.

یک ماه قبل پسری جوان هراسان با مراجعه به دادسرای امور جنایی، در شکایتی از ربوده شدن خود توسط افراد ناشناس خبر داد. پسر 34 ساله در شکایتش گفت: من مهندسم و در کار ساخت و ساز ساختمان هستم. خانه ام هم در محله نیاوران است. روز گذشته با خودروی شاسی بلند خود در حال خروج از پارکینگ خانه بودم که دو مرد ناشناس سوار خودرو شدند. آنها سلاحی را روی سرم گذاشتند. همچنین آمپولی را روی رگ گردنم قرار داده و ادعا کردند حاوی ویروس ایدز است و اگر با آنها همکاری نکنم، مرا به این ویروس آلوده می کنند. به همین خاطر مجبور شدم با آنها همکاری کنم. مردان خشن به زور مدارک و کلید خانه ام را گرفتند و بعد از پنج ساعت چرخاندن در خیابان مرا رها کردند. وقتی از دست مردان آدم ربا رها شدم، به خانه ام رفتم و متوجه شدم سارقان حدود 900 میلیون تومان پول و طلا از خانه ام سرقت کرده اند.

با اظهارات مرد ساختمان ساز، تحقیقات برای شناسایی متهمان آغاز شد تا این که مرد جوان بار دیگر با مراجعه به بازپرس پرونده، دخترخاله اش را به عنوان عامل اصلی آدم ربایی و سرقت معرفی کرد. مرد جوان مدعی شد دخترخاله ام فریال وضع مالی خوبی ندارد و قبل از سرقت با اصرار اعضای خانواده ام را به شمال فرستاد. به همین خاطر فکر می کنم او عامل اصلی آدم ربایی باشد.

با شناسایی و دستگیری فریال، او در بازجویی ها به ربودن پسرخاله اش و سرقت از خانه او اعتراف کرد و گفت: همراه همسر و پسردایی ام نقشه سرقت را کشیدیم و خانواده او را همراه خانواده ام به شمال فرستادم. می دانستم او وضع خوبی دارد، به همین دلیل سه آدم ربا را اجیر کردم و نقشه ام را اجرا کردم. بعد از سرقت هم با صحنه سازی قصد داشتم خود را بی گناه نشان دهم.

با اعترافات زن جوان، پنج همدست او نیز شناسایی و دستگیر شده و به آدم ربایی اعتراف کردند.

با اعترافات عامل اصلی آدم ربایی و همدستانش با دستور آرش سیفی، بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی متهمان بازداشت و تحقیقات برای شناسایی و کشف اموال سرقتی آغاز شد.