اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته محل‌ها کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۴از امروز منتشر می شود.

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته محل‌ها و کدرشته محل های جدید دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۴ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از امروز منتشر می شود.


سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشورگفت: داوطلبان از یکشنبه 12 مهر تا پنج شنبه 16 مهر می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org برای تکمیل برگه اینترنتی انتخاب رشته اقدام کنند.

حسین توکلی افزود: داوطلبانی که در این آزمون ثبت نام کردند و درجلسه آزمون حاضر بودند، می توانند درصورت واجد شرایط بودن حداکثر 20 کدرشته محل را از کدرشته محل های امتحانی انتخاب و در برگه انتخاب رشته ثبت کنند.

وی گفت: داوطلبانی که قبلاً در ردیف پذیرفته شدگان نهایی (به جز رشته های دارای شرایط خاص و بورسیه ها) قرار گرفته اند در صورت انتخاب رشته در این مرحله و قبولی در کدرشته محل های انتخابی، قبولی قبلی آن‌ها لغو می شود.

توکلی افزود: داوطلبانی که در کدرشته محل های دارای شرایط خاص و بورسیه پذیرفته شده باشند در این مرحله حق انتخاب رشته نخواهند داشت.