اوحدی با اعلام خبر شناسایی شدن ۲ پیکر دیگر زائران جان باخته ایرانی گفت: شمار مفقودان ایرانی فاجعه منا به ۶۵ تن کاهش یافت.

اوحدی با اعلام خبر شناسایی شدن ۲ پیکر دیگر زائران جان باخته ایرانی گفت: شمار مفقودان ایرانی فاجعه منا به ۶۵ تن کاهش یافت.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت : با کشف پیکر دو زائر ایرانی دیگر فاجعه منا شمار مفقودان به 65 تن کاهش یافت.

اوحدی افزود: تاکنون پیکرهای 399 تن از قربانیان ایرانی فاجعه منا تحویل سازمان حج و زیارت شده که پیکرهای 308 تن از آن ها به کشور منتقل شده است.

فردا زمان قطعی انتقال پیکر 87 ایرانی قربانی فاجعه منا اعلام می شود