نتایج آزمون کارشناسی ناپیوسته گروه علوم پزشکی سال ۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

نتایج آزمون کارشناسی ناپیوسته گروه علوم پزشکی سال ۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.


رئیس مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه گفت: نتایج این آزمون در پایگاه اینترنتی به ­­­­­­نشانی www.azmoon.com منتشر شده است.

مجتبی علوی فاضل با بیان اینکه پذیرفته شدگان می توانند از فردا برای ثبت نام به واحد دانشگاهی محل قبولی مراجعه کنند افزود: مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در سایت اینترنتی به ­­­­­­نشانی www.azmoon.com قرار داده شده است.

علوی فاضل افزود:پذیرش در رشته های غیرپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی بدون آزمون است.