یک دستگاه اتوبوس ساعت پنج و ۴۰ دقیقه بامداد امروز حد فاصل شهر گزنک واژگون شد.

یک دستگاه اتوبوس ساعت پنج و ۴۰ دقیقه بامداد امروز حد فاصل شهر گزنک واژگون شد.


رئیس فوریتهای 115 آمل گفت:پنج سرنشین این اتوبوس زخمی و دو نفر به دلیل شدت جراحات به بیمارستان 17 شهریور آمل منتقل شدند.

جواد رمضانی افزود: این اتوبوس از گرگان با 40 مسافر به مقصد تهران حرکت کرده بود که به دلیل لغزنده بودن جاده و ناتوانی راننده در کنترل خودرو در کیلومتر 80 جاده هراز واژگون شد.

پنج خودرو از دیشب تا بامداد امروز در جاده هراز واژگون شدند.