این درحالی است که جوانان بیست تا سی و چهار سال بیش ازیک سوم این افراد را تشکیل می دهند.

تحقیقات نشان می دهد ؛ سالیانه بیش از بیست هزار نفر در آمریکا به علت مصرف مکمل های غذایی ، در مراکز فوریت های پزشکی یا بیمارستان های این کشور بستری می شوند.


این درحالی است که جوانان بیست تا سی و چهار سال بیش ازیک سوم این افراد را تشکیل می دهند.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، این افراد اغلب کسانی هستند که برای کاهش وزن و یا افزایش نیرو ، از مکمل های غذایی استفاده می کنند که قوانینی برای چگونگی مصرف آنها وضع نشده است.

این بیماران معمولا کسانی هستند که به طور معمول از عوارض قلبی عروقی مانند تپش قلب، و درد در ناحیه قفسه سینه احساس نگرانی می کنند. این در حالی است که افراد بیست تا سی و چهارساله ،58 درصد از این بیماران را تشکیل می دهند.

به گفته محققان مصرف مکمل های غذایی علاوه بر مشکلات قلبی عروقی، واکنش های شدید حساسیتی را به همراه خواهد داشت.

به گفته پزشکان برخی از این مکمل های غذایی شامل موادی هستند که می توانند تاثیرات منفی و خطرناکی بر روی اندام ها بگذارند. اما تولید کنندگان این مکمل موظف نشدند تا علائم هشدار دهنده بر روی بسته بندی های آنها بچسبانند.

بر اساس قانونی که در سال 1994 میلادی در آمریکا به تصویب رسید و مقامات بهداشتی این کشور از آن انتقاد کردند، مکمل های غذایی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود از هر گونه خطری عاری هستند.