هیچ یک از مدارس مجاز به برگزاری امتحان روز یکشنبه سوم آبان (فردای روز عاشورا) نیستند.

سخنگوی آموزش‌ و پرورش شهر تهران گفت:‌ با توجه به ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) و حضور دانش‌ آموزان در هیئت‌های عزاداری به مدارس اعلام کردیم که یکشنبه سوم آبان اجازه برگزاری امتحان را ندارند.

مسعود ثقفی افزود:‌ اعلام می‌کنیم که هیچ یک از مدارس مجاز به برگزاری امتحان روز یکشنبه سوم آبان (فردای روز عاشورا) نیستند و اگر مدرسه‌ای چنین برنامه‌ای را اعلام کرده باشد از طرف اداره آموزش و پرورش شهر تهران ملغی تلقی می‌شود.