هویت ۱۱ پیکر از پیکرهای مطهر حجاج جان باخته در منا که به کشورمان منتقل شده‌اند هنوز شناسایی نشده است.

مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی گفت: هویت ۱۱ پیکر از پیکرهای مطهر حجاج جان باخته در منا که به کشورمان منتقل شده‌اند هنوز شناسایی نشده است.


دکتر محمدرضا قدیرزاده با اشاره به اینکه آمار 21 جسد شناسایی نشده که به نقل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعتی پیش از بخش خبری 20 و 30 پخش شد مربوط به سه روز پیش است افزود: با تهیه نمونه های ژنتیکی که از خانواده های مفقودشدگان فاجعه منا گرفتیم هویت 10 پیکر از این 21 پیکر را شناسایی کردیم.

وی تاکید کرد: اکنون فقط 11 پیکر شناسایی نشده از جان باختگان فاجعه منا در مرکز پزشکی قانونی کهریزک وجود دارد که امیدواریم تا چند روز آینده شناسایی شوند.

قدیرزاده افزود: درباره بقیه پیکرهایی که جزو مفقودان هستند و هنوز پیکر آنها از عربستان به کشور منتقل نشده است نمونه های ژنتیکی از بستگان آنها را تهیه کردیم و منتظر صدور ویزا از سوی عربستان برای اعزام تیم پزشکی قانونی ایران به این کشور برای شناسایی مفقودان هستیم.